Azure Site recovery

 

Забезпечити безперервність роботи своєї компанії навіть під час великих збоїв ІТ-інфраструктури можливо. Azure Site Recovery забезпечує простоту розгортання, економію і надійність. Розгорніть процеси реплікації, відпрацювання відмови і відновлення через Site Recovery, щоб підтримувати роботу своїх застосунків під час запланованих і незапланованих збоїв.

 

Site Recovery — це базовий засіб аварійного відновлення як послуги (DRaaS). Корпорація Майкрософт визнана лідером в області DRaaS за повнотою бачення і можливості реалізації, як зазначено в дослідженні Gartner Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service (Магічний квадрант для аварійного відновлення як послуги) за 2019 р.

 

Сценарії реплікації

 

 • Реплікуйте віртуальні машини Azure з одного регіону Azure в інший.
 • Реплікуйте локальні віртуальні машини VMware, віртуальні машини Hyper-V, фізичні сервери (Windows та Linux) і віртуальні машини Azure Stack в
 • Реплікуйте екземпляри AWS Windows в
 • Реплікуйте фізичні сервери, локальні віртуальні машини VMware, а також віртуальні машини Hyper-V, що управляються System Center VMM на додатковий сайт.

 

Переваги

 

 • Простота розгортання і управління
  Мінімізуйте проблеми, пов’язані з відновленням, визначивши послідовність багаторівневих застосунків, що виконуються на декількох віртуальних машинах. Забезпечте відповідність стандартам, протестувавши план аварійного відновлення. Це не вплине на виробничі робочі навантаження і роботу кінцевих користувачів. Забезпечте доступність застосунків під час збоїв за допомогою автоматичного відновлення з локального середовища в Azure або з Azure в інший регіон.

 • Скорочення витрат на інфраструктуру
  Скоротіть витрати на розгортання, моніторинг, виправлення і підтримку інфраструктури аварійного відновлення у локальному середовищі, усунувши необхідність створення або обслуговування дорогого додаткового центру обробки даних. Крім того, ви сплачуєте тільки за необхідні обчислювальні ресурси для підтримки ваших застосунків в Azure.

 • Мінімально можливий час простою
  З легкістю зберігайте відповідність галузевим стандартам, таким як ISO 27001, дозволяючи Site Recovery виконувати аварійне відновлення між окремими регіонами Azure. Охоплюйте якомога більшу кількість критично важливих для бізнесу застосунків завдяки підтримці та доступності служб Azure. Оперативно відновлюйте останні дані за допомогою Site Recovery.

Ціна

 

 • При використанні Site Recovery стягується плата за ліцензію Site Recovery, сховище Azure, транзакції зі сховищем і передачу вихідних даних.
 • Ліцензія Site Recovery видається на захищений екземпляр. Під екземпляром мається на увазі віртуальна машина або фізичний сервер.
 • Плата за зберігання стягується за репліку Site Recovery в цільовому розташуванні. За допомогою миттєвого знімка такого сховища репліки створюється новий цільовий диск сховища після тестового або реального відпрацювання відмови. Тому загальна вартість сховища розраховується на основі репліки сховища та кількості відпрацювань аварійного відновлення протягом року.
 • Плата за транзакції зі сховищем стягується під час реплікації в стійкому стані, а також за регулярні операції з віртуальними машинами після відпрацювання відмови, тестового або реального.
 • Плата за передачу вихідних даних (також називаються вихідним трафіком) стягується лише тоді, коли трафік залишає межі регіону Azure. Azure Site Recovery стискає дані перед передачею. Тому плата за вихідним трафіком стягується за стислі дані реплікації.
 • Точки відновлення, створені Site Recovery, являють собою миттєві знімки сховища репліки. Плата за такі знімки нараховується на основі споживаної ємності.
 • Плата також нараховується за обчислювальні ресурси віртуальної машини, що використовуються в момент тестового або реального відпрацьовування відмови. Такі витрати зазвичай дорівнюють нулю, якщо не виконувалося тестове або фактичне відновлення після збою.